Last edited by Sharg
Wednesday, July 29, 2020 | History

2 edition of Onderzoek naar het verband tusschen de weersgesteldheid en de aardappelziekte (Phtophthora infestans) en naar de eigenschappen found in the catalog.

Onderzoek naar het verband tusschen de weersgesteldheid en de aardappelziekte (Phtophthora infestans) en naar de eigenschappen

Maria Petronella Lo hnis

Onderzoek naar het verband tusschen de weersgesteldheid en de aardappelziekte (Phtophthora infestans) en naar de eigenschappen

die de vatbaarheid der knollen voor deze ziekte bepalen

by Maria Petronella Lo hnis

 • 27 Want to read
 • 26 Currently reading

Published by [s.n.] in Scheveningen .
Written in English

  Subjects:
 • Phytophthora infestans.,
 • Potato blight.,
 • Plant diseases.

 • Edition Notes

  StatementWith a summary in English. Door Dr. Marie P. Lo hnis.
  ContributionsNetherlands. Wetenschappelijke commissie voor advises en onderzoek in het belang van de volkswelvaart en weerbaarheid.
  The Physical Object
  Pagination129 p. :
  Number of Pages129
  ID Numbers
  Open LibraryOL14230308M

  Van het steegje naar het web. De opkomst van illegale drugshandel op cryptomarkten en de betrokkenheid van Belgische kopers en verkopers (CRYPTODRUG) Universiteit Gent, Vakgroep Criminologie, Strafrecht en Sociaal Recht.   hoofdstuk 2 Van kenniscentrum naar University of Applied Sciences () weergegeven en hierin vormen de lectoren een scharnier tussen onderzoek en onderwijs. handelen en het.

  de vakgroep Bouw/Infra aan het 3TU onderzoek “Exergie in de Ge-bouwde Omgeving” gewerkt aan het inzichtelijk maken van de mo-gelijkheden om te komen tot een andere financiële waardering van lowex-maatregelen, energiebespa-rende maatregelen en vernieuw-bare bronnen. aangesloten op het aardgasnet. kWh het gemiddeld stroom-. In de brieven aan VWS en ZonMW wordt de vraag gesteld om ken-nis te nemen van de resultaten van dit onderzoek en hierop aan te sluiten met het starten en financieren van nieuw onderzoek. Tevens vinden de onderzoekers het van belang dat deze resultaten bekend zijn bij het starten en financieren van onderzoek over ge-relateerde onderwerpen.

  Na het bestuderen van dit hoofdstuk kent de lezer de waarde van bevindingen van het algemeen onderzoek als indicator voor ziekte en gezondheid, is de lezer zich bewust van de diagnostische waarde van onderdelen van het onderzoek, kent hij/zij de verschillende onderdelen en aspecten van het algemeen onderzoek, weet de lezer hoe de. Alles over het coronavirus (COVID) en ALS, PSMA en PLS Deelname aan onderzoek Meld hier uzelf of uw patiënt aan voor vrijblijvende informatie over het onderzoek naar ALS, PSMA en PLS.


Share this book
You might also like
London in its splendor

London in its splendor

1978 census of agriculture, preliminary report, Franklin County, Tenn.

1978 census of agriculture, preliminary report, Franklin County, Tenn.

Super vans

Super vans

Forest H. Belts easi-guide to four-channel/stereo

Forest H. Belts easi-guide to four-channel/stereo

Paper Airplanes

Paper Airplanes

rationale for the entry of Vietnamese names in library catalogs

rationale for the entry of Vietnamese names in library catalogs

Training manual for laboratory classes.

Training manual for laboratory classes.

Vietnam and France

Vietnam and France

Advanced course for Federal agency compensation specialists

Advanced course for Federal agency compensation specialists

guided tour of the Internet

guided tour of the Internet

The sovereign remedy: Europe after Waterloo.

The sovereign remedy: Europe after Waterloo.

Passport to Paradise

Passport to Paradise

temple and the lodge

temple and the lodge

Voyagers II

Voyagers II

Report of the committee to whom was referred the memorial of Return J. Meigs and others ...

Report of the committee to whom was referred the memorial of Return J. Meigs and others ...

Onderzoek naar het verband tusschen de weersgesteldheid en de aardappelziekte (Phtophthora infestans) en naar de eigenschappen by Maria Petronella Lo hnis Download PDF EPUB FB2

Onderzoek naar het verband tusschen de weersgesteldheid en de aardappelziekte (Phytophthora infestans) en naar de eigenschappen, die de vatbaarheid der knollen voor deze ziekte bepalen.

(Mededeeling van de Wetenschappelijke Commissie voor Advies en Onderzoek in het belang van de volkswelvaart en weerbaarheid, p., ). Google ScholarCited by: 5. Löhnis, M. P., Onderzoek naar het verband tusschen de weersgesteldheid en de aardappelziekte (Phytophthora infestans) en naar de eigenschappen, die de vatbaarheid der knollen voor deze ziekte bepalen.

Meded. wetensch. comm. voor advies en onderzoek in het belang van de volkswelvaart en weerbaarheid, p., Cited by: 2. Zeer duidelijk blijkt uit de grafiek voor dat jaar het verband tusschen de kritiesche etmalen en het uitbreken der ziekte.

Het eerste kritiesche etmaal wordt door minder gevallen van het eerste optreden der ziekte gevolgd, doordat de meeste gewassen op dien vroegen datum voor de ziekte nog niet „rijp" waren. Location of the physical item: Universiteitsbibliotheek Utrecht: MAG: Diss Utrecht obb.

Contact Utrecht University Repository: Call us: +31 (0) 30 Mail to: [email protected] by: 7. Title: Verband tusschen de spanning van het oog en den zuurgraad van het kamervocht Author: S.

van Creveld Subject: Ned Tijdschr Geneeskd ; de abnormaal vochtige weersgesteldheid gedurende I en '46 voor het epidemisch karakter van de ziekte. Ook d~ welbekende secretaris van de eerste klasse van het Koninklijk N ederlandsch Instituut, GERARD VROLIK 1), hield er in die dagen aardappelveldjes op na, waarop hij het overgaan van de aardappelziekte van.

Deloitte een onderzoek entameren naar projecten waarin veranderen en het managen of adviseren van deze veranderprocessen de rode draad zijn. Het werd een onderzoek naar de relatie tussen het doel van de verandering, de context waarin de verandering plaats vindt en de aanpak die daarbij wordt gebruikt.

Eén van de onderzoekers was Elsbeth Reitsma. Het onderzoek is naar verwachting na de zomer van afgerond. 'Er hebben al veel onderzoeken plaatsgevonden die aangeven wat de oorzaak niet is. Het is tijd om te bekijken wat de oorzaken van de schades dan wel kunnen zijn.

Wij hebben de TU Delft gevraagd om het onderzoek te starten en daarbij niet alleen te focussen op aardbevingen, maar. TY - BOOK. T1 - De verhouding tusschen het recht, den staat en de overheid.

AU - de Savornin Lohman, W.H. PY - Y1 - M3 - Inaugural speech. Voor u ligt de rapportage van het onderzoek dat het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) heeft uitgevoerd naar de veiligheid van de slimme gasmeter.

In dit rapport beschrijft SodM de resultaten van het onderzoek. Op basis van de resultaten worden conclusies getrokken en aanbevelingen gedaan aan de sector en de toezichthouders. Aanleiding 4.

bijdrage is van de hand van Joep van de Geer over zijn onderzoek naar het effect van de scholing van artsen en verpleegkundigen in spirituele zorg op het welbevinden van pa-tiënten.

Ter introductie van de serie weten-schapspagina’s volgt hieronder een inter-view met Carlo Leget over het belang van onderzoek in de geestelijke verzorging.

De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft onderzoek verricht naar het vliegvuur, de vuurstapel en naar de organisatie van dit jaarlijkse evenement. Op 3 oktober publiceerde ze haar rapport.

Lees het rapport. Bekijk de animatie van het verloop van het incident. Bekijk de. De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) beslist binnen enkele dagen of er een officieel onderzoek komt naar de dinsdag gesprongen waterleiding in Amsterdam-Zuid en de gevolgen daarvan voor het.

An illustration of an open book. Books. An illustration of two cells of a film strip. Video. An illustration of an audio speaker. Audio. An illustration of a " floppy disk. Software.

An illustration of two photographs. Images. An illustration of a heart shape Donate. An illustration of text ellipses. This banner text can have markup. web; books; video; audio; software; images; Toggle navigation. Kwalitatief onderzoek naar de afstemming tussen zorgvraag en wordt achtereenvolgens ingegaan op welke participanten deelnamen aan het onderzoek, de gevolgde procedure, instrumenten en op welke manier de data-analyse is gebeurd.

Tot slot wordt ook de kwaliteit van het onderzoek beschreven. medewerkers en huisartsen met Buurtzorg. Het onderzoek is uitgevoerd door het NIVEL en gefinancierd vanuit het voornoemde Transitieprogramma.

De gegevens zijn verzameld april-juniongeveer een jaar na de start van de eerste Buurtzorgteams. Het zijn dus de pioniers die bij dit onderzoek. In en was dit percentage mijders van vervolgzorg relatief constant op %, in steeg het naar 23% en in en naar respectievelijk 26% en 27%.

Hoe het komt dat het percentage patiënten dat een verwijzing niet opvolgt al langere tijd rond de 20% lag is onbekend en verdient verder onderzoek. De UvA maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken voor het functioneren, meten en optimaliseren van de website.

Ook worden er cookies geplaatst om bijv. YouTube filmpjes te kunnen tonen en voor marketingdoeleinden. Deze laatste categorie betreffen de tracking cookies. 8 Kwekkeboom, R.M.H. Zo gewoon mogelijk: een onderzoek naar draagvlak en draagkracht voor de vermaatschappelijking in de geestelijke gezondheidszorg.

Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau, 9 Visser, E. Eerst ontsporen dan pas hulp. Volkrant 20 maart, p17. reeds in op initiatief van de cm het Combiformat opgesteld.

Daarin zijn de elementen van de informatie over onderzoek beschreven en zijn de relaties tussen die elementen weergegeven. Het Combiformat dient als uitgangspunt bij het bouwen van onderzoekinformaties ystemen en bij het landelijk overleg daarover, ook met externe informatievragers.

Onderzoek eist vaak een vertaalslag naar de praktijk om het begrijpelijk en hanteerbaar te maken. Juist een docent zit vaak op het snijvlak tussen kennis en .Browsing subject area: Needles (Botany) -- Diseases and pests (Exclude extended shelves) You can also browse an alphabetical list from this subject or from.